Maandelijks archief: oktober 2014

Communicatie LOKAAL PO-03 september 2014

Een bericht aan alle scholen van ABSA, ASKO, AMOS, El Amal en KBA Nieuw West

Lokaal PO 

Lokaal PO is ingericht. We gaan van start.

Lokaal PO ondersteunt de scholen van de 5 samenwerkende besturen bij het verantwoord inzetten van extra ondersteuning, het arrangeren. In de praktijk betekent dit dat scholen contact op kunnen nemen met Lokaal PO.  Daar is dagelijks van 8.30 tot 13.30 een adviseur beschikbaar om vragen van scholen te beantwoorden. De adviseurs denken constructief met scholen mee bij het vinden van mogelijkheden om extra ondersteuning voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften op maat te realiseren.

Basisondersteuning en extra ondersteuning, hoe verhoudt zich dat?

Alle scholen organiseren de basisondersteuning op schoolniveau binnen het eigen bestuur. Daarnaast is er een mogelijkheid voor het inzetten van extra ondersteuning. De beschikbare gelden voor beiden worden door het samenwerkingsverband aan ieder bestuur ter hand gesteld.   De extra ondersteuning wordt aangevraagd door middel van een ingevuld groeidocument, gebaseerd op handelingsgericht denken en doen! De adviseurs bekijken de aanvragen inhoudelijk, bellen er zonodig met u over, denken mee en adviseren. Na  hun positief advies op de aanvraag, kan de school voor het financiële akkoord bij haar eigen bestuur terecht.

De bemensing van Lokaal PO

Op dit moment zijn er drie mensen werkzaam ten behoeve van Lokaal PO. Eén is als projectleider achter de schermen werkzaam en twee adviseurs zijn dagelijks beschikbaar voor ondersteuning. Zij stellen zich graag aan u voor:

Projectleiding:

Mijn naam is Annerieke Verkerk. In het komende schooljaar ben ik als projectleider verantwoordelijk voor de implementatie van Lokaal PO. Hierin werken ABSA, ASKO, AMOS, El Amal en KBA Nieuw West bestuurlijk samen. Ik heb een uitgebreide onderwijskundige achtergrond die zich veelal op het snijvlak van regulier en speciaal onderwijs afspeelde. Ik ben zowel Amsterdams als ook landelijk betrokken geweest bij de ontwikkelingen rond passend onderwijs. In Amsterdam ben ik jarenlang leidinggevende van de AB dienst REC BovenAmstel (cluster 4) geweest. Daarna heb ik als projectleider passend onderwijs bij het landelijk onderwijsadviesbureau APS gewerkt. Inmiddels werk ik al weer anderhalf jaar opnieuw in Amsterdam, als Hoofd Onderwijs en Kwaliteit bij AMOS. Van daaruit neem ik komend schooljaar twee dagen per week de projectleiding en coördinatie van Lokaal PO op mij.

Adviseurs passend onderwijs:

Arwen Hesselmann en Rieke Polder zijn de twee adviseurs Passend Onderwijs die gekoppeld zijn aan het samenwerkend initiatief Lokaal PO. Met veel enthousiasme zijn ze deze week aan de slag gegaan, met het bieden van ondersteuning bij het vormgeven van Passend Onderwijs.

Mijn naam is Rieke Polder. Ik ben ooit gestart als leerkracht basisonderwijs en speciaal basisonderwijs. Daarnaast heb ik orthopedagogiek gestudeerd. Een jaar of 10 geleden ben ik begonnen als Consulent Onderwijs Amsterdam bij het samenwerkingsverband.

Twee jaar geleden zijn in Amsterdam Centrum proeftuinen gestart waarin scholen samen met jeugdzorg passend onderwijs en de transitie van de jeugd zorg beproefd hebben. Intern begeleider, ouder- en kind adviseur en ik als onderwijsadviseur hebben in de praktijk beproefd hoe we extra ondersteuning in konden zetten voor kinderen die dat nodig hadden. Dat was een interessante periode waar we veel van hebben geleerd.

 Mijn naam is Arwen Hesselmann. Ik ben begonnen als leerkracht op verschillende reguliere scholen in Amsterdam, waarna ik de overstap heb gemaakt naar het speciaal onderwijs cluster 4. In het speciaal onderwijs heb ik als leerkracht gewerkt, ben ik als ambulant begeleider werkzaam geweest en heb ik mijn studie onderwijspedagogiek afgerond. Ik heb veel ervaring in het werken met leerlingen met speciale onderwijsbehoeften en het ondersteunen van IB en leerkrachten bij het inrichten van het onderwijs voor deze leerlingen. Met al deze ervaringen ben ik nu weer terug in het regulier basisonderwijs.

We hopen in de komende tijd veel van jullie via telefoon, mail of in persoonlijk contact te ontmoeten om samen met jullie aan passend onderwijs voor alle leerlingen te werken.

Bereikbaarheid

Op iedere werkdag is er een adviseur telefonisch beschikbaar is van 8.30-13.30 uur. Te bereiken op het telefoonnummer  020 4106811.

Daarnaast kunt u ons mailen en dan nemen we zo snel mogelijk contact met u op.

E-mailadressen:

Aanvragen voor extra ondersteuning d.m.v. een ingevuld groeidocument kunt u mailen naar info@LokaalPO.nl

Wilt u vooraf afstemmingsoverleg of anderszins, dan kunt u ook rechtstreeks met de adviseurs mailen:

Bezoekadres:  Baden Powellweg 305J,  1069 LH Amsterdam

Aanvraag en Groeidocument

!!! Bijgaand ontvangt u de laatste versie van het Groeidocument dat wij vorige week van het Samenwerkingsverband Amsterdam-Diemen ontvingen. Eerdere versies graag weggooien. Er volgt nog een handleiding die u behulpzaam kan zijn bij het invullen.

Daarnaast kunt u binnenkort een stroomschema en beschrijving tegemoet zien, waaraan u de route naar extra ondersteuning voor leerling en/of school kunt aflezen.

Communicatie

We streven ernaar om u zo goed mogelijk op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen rond Lokaal PO. U zult daarom, zeker in de startfase, regelmatig van ons horen.

Het is ook mogelijk om ons bijvoorbeeld een keer uit te nodigen op een IB overleg om een en ander toe te lichten en met u in gesprek te gaan.