Communicatie LOKAAL PO 24 augustus 2015

Een bericht aan alle scholen van ABSA, ASKO, AMOS, El Amal en KBA Nieuw West
Onderwerp: Hernieuwde inzet van de ambulant begeleiders als begeleiders passend onderwijs t.b.v. de scholen van Lokaal PO.

In het laatste communicatiebericht vanuit Lokaal PO van 10 juni jl stond informatie over de inzet van menskracht vanuit Lokaal PO, hierbij nogmaals weergegeven.

Inzet menskracht vanuit Lokaal PO
Elke school zal voor een leerling waarbij sprake is van een onderwijsbehoefte die de basisondersteuning overstijgt een aanvraag doen bij Lokaal PO d.m.v. het groeidocument. Dit geldt dus ook voor leerlingen met een nog geldige indicatie. Er wordt niet langer automatisch een ambulant begeleider aan een school gekoppeld op basis van leerlingen met een nog lopende indicatie (LGF) Concrete beschrijving van de onderwijs-en ondersteuningsbehoefte kan zo tot concrete passende dienstverlening leiden. En gaat uit van vraaggerichte inzet.

Inmiddels is duidelijk welke medewerkers vanuit het samenwerkingsverband komend jaar aan Lokaal PO worden verbonden. Hun namen zijn:
Lydi Ravensbergen, Marieke Bouber, Fred de Ligt, Fred Baar, Mathilda Bongaardt, Diana van Aalst, Martin Kampers, Marjolijn Robert.
Deze Begeleiders Passend Onderwijs worden tweeledig ingezet, enerzijds inzet bij een concrete ondersteuningsvragen die binnenkomen via het groeidocument, anderzijds inzet op korte vragen in de preventieve context. Elke begeleider passend onderwijs wordt voor die preventieve korte vragen gekoppeld aan een aantal scholen in een vaste regio. Scholen kunnen hen in vroeg stadium betrekken bij zorgelijke situaties, wat preventief handelen zal versterken. Het grootste deel van de tijd van de begeleiders zal uitgaan naar het uitvoeren van de toegekende extra ondersteuning/de arrangementen.
Samen met de Adviseurs Passend Onderwijs Arwen Hesselmann en Rieke Polder zijn zij beschikbaar voor de begeleiding rond deze Passend Onderwijs verandering. Overigens wil dat niet zeggen dat zij alle arrangementen zullen uitvoeren. In een flink aantal situaties zal een school misschien meer gebaat zijn bij andersoortige ondersteuning bv door inzet van een assistent…
In de komende weken nemen de begeleiders passend onderwijs contact op met de scholen die zij toebedeeld hebben gekregen.

Zij maken graag een afspraak met de directeur en intern begeleider, om aldaar of opnieuw kennis te maken, hun rol te verduidelijken en samen met u vast te stellen hoe dit begeleidingscontact goed werkbaar wordt ingevuld… Van belang is hierbij om hen vroegtijdig te betrekken bij kwesties rondom de leerling waar vraagtekens bij zijn ontstaan. Dat kan door bijvoorbeeld eens per zes weken om tafel te gaan met school en ouder/kind adviseur of door de begeleider op vraag bij een leerlingbespreking te nodigen o.i.d.
De begeleiders hebben geen vastgesteld aantal uren meer beschikbaar voor een school. Dat past niet meer bij de maatwerkconstructie die bedoeld is met de invoering van passend onderwijs.
In grote lijn kan een school de aan school gekoppelde begeleider als eerste aanspreekpunt benaderen wanneer het gaat over korte vragen in de preventieve context.
Wanneer het duidelijk is dat het gaat om een arrangement/extra ondersteuning blijven Arwen Hesselmann en Rieke Polder het eerste aanspreekpunt.
We realiseren ons dat de gekozen ondersteuningsstructuur op een school van belang is voor aanvullende inzet van de begeleider passend onderwijs. Daarom zullen de begeleiders ook vragen naar het Schoolondersteuningsplan en doorvragen op de organisatie van de ondersteuning binnen de betreffende school.

Hieronder vindt u de indeling zoals deze in principe is vastgesteld voor schooljaar 2015-2016.

Met vriendelijke groet,
Namens Lokaal PO

Annerieke Verkerk

SCHOOLNAAM WIJK BEGELEIDER PASSEND ONDERWIJS
St. Antonius
De Pool
Saffier (voorheen Aloysius)
CENTRUM Diana van Aalst
St. Catharina
De Rivieren
De Avonturijn
RIVIERENBUURT-PIJP Diana van Aalst
Nautilus
Elout
HOOFDDORPPLEINBUURT- STADIONBUURT Diana van Aalst
De Ark
St. Jozef
BUITENVELDERT Diana van Aalst
Admiraal De Ruyter
St. Jansschool
Dr.J.Th.de Visserschool
WEST (binnen de ring)DE BAARSJES Marieke Bouber
Al Wafa
De Boomgaard
De Springplank
BOS en LOMMER Marieke Bouber
De Bron
Catamaran
Elisabeth Paulus
Dr. Rijk Kramer
De Wereldschool
WESTERPARK Marieke Bouber
De Vlinderboom OUD WEST Fred de Ligt
Bisschop Huibersschool
El Kadisia
Fiep Westendorp
De Mijlpaal
Pro Rege
De Zevensprong
SLOTERVAART Marjolijn Robert
St Henricus
Immanuel
’t Koggeschip
Noordmans
Timotheüs
GEUZENVELD Fred de Ligt
Het Gein
De Regenboog
ZUIDOOST Marjolijn Robert
Het Bovenland
Johannesschool
Prof. Dr. H. Kraemerschool
Odyssee
OSDORP Fred de Ligt 
Ichthus
St Lukas
Atlantis
 OSDORP Marjolijn Robert
St. BarbaraFrankendael (TOS)
Nelson Mandela (voorheen Kraanvogel)
OOST Lydi Ravensbergen
Frankendael
St Lidwina
WATERGRAAFSMEER Lydi Ravensbergen
Insulinde
Valentijn
De Waaier
INDISCHE BUURT-FLEVOPARK Lydi Ravensbergen
Neptunus
Podium
Willibrord
Zuiderzee
Archipel
Poseidon
IJBURG Mathilda Bongaardt
Achthoek
Piet Hein
OOSTELIJK HAVENGEBIED Lydi Ravensbergen
Biënkorf
Wespennest
NOORD (oost 1) Martin Kampers
Capelle NOORD (oost 1) Fred Baar
Mgr. Bekkers
Vijf Sterren
NOORD (oost 2) Fred Baar
Satelliet
Bonkelaar
NOORD (west 1) Fred Baar
Driemaster
Elzenhage
NOORD (west 2) Martin Kampers
Botteloef  NOORD (west 2) Fred Baar
IJsbreker
Rosa
Oranje Nassau
NOORD (IJ oevers) Martin Kampers
Kinderboom  NOORD (IJ oevers) Fred Baar