Bericht vanuit Lokaal PO

Inmiddels is het door het SWV mogelijk gemaakt om op digitale wijze het Groeidocument in te vullen. Dit betekent ook iets voor de werkwijze van Lokaal PO.
Je kunt tot de zomer nog op de oude manier werken, waarbij je het document per mail naar ons verzendt.
Wanneer je al wel gebruik maakt van de digitale mogelijkheid, vragen we de scholen om schrijfrecht voor 3-4 weken, bij snel handelen over en weer zou dat voldoende kunnen zijn voor de fiattering. Indien noodzakelijk kan de termijn door school verlengd worden.
De APO’s vullen in het vakje bijzonderheden het monitornummer Lokaal PO in, op pagina 1.
Omdat er geen specifiek fiatdeel is toegevoegd in het digitaal GD gebruiken de APO’s het opmerkingenveld onderaan het arrangementsdeel GD om daar het toegekende fiat toe te lichten.
Verder schrijven wij niet in het Groeidocument zelf.

Het contact tussen school en APO waar het gaat om meedenken, het geven van feedback etc. in het kader van de arrangementsaanvraag blijft net als voorheen per mail lopen.

Wanneer het arrangement gefiatteerd is, maken we een pdf van het GD en gebruiken daaruit anonieme gegevens voor de monitoring die we op verzoek van de besturen uitvoeren. Wanneer er een vervolgvraag komt na afloop van het arrangement, heeft de adviseur van Lokaal PO zicht op het hoe, wat en waarom van het eerder afgegeven arrangement.

Wanneer het wenselijk is om de begeleider passend onderwijs ook lees- of schrijfrecht te geven, bv. omdat zij betrokken zijn bij het vaststellen van de onderwijsbehoefte van de leerling, dan vragen we de scholen dat zelf met hen te regelen. De begeleiders slaan met het oog op privacy geen leerling gegevens op. Na de periode van inlog hebben zij geen zicht meer op het Groeidocument.

Technische vragen m.b.t. het digitale Groeidocument kun je stellen aan Danielle Drenthen, office manager van het SWV Amsterdam Diemen.
Inhoudelijke opmerkingen die wij van de scholen horen en/of zelfs willen maken, spelen we door naar de directeur SWV zodat het kan worden meegenomen bij het eerste evaluatiemoment.

Met vriendelijke groet, namens het team van Lokaal PO,
Annerieke Verkerk