Arrangeren van extra ondersteuning

In de maanden maart, april en mei 2016 zijn er bij de vijf besturen verschillende gesprekken gevoerd tussen de schoolleiders, IBers en medewerkers van Lokaal PO, over het arrangeren van extra ondersteuning. Deze presentatie is hieruit ontstaan.