Over ons

Wie zijn wij
Er is nog een kleine groep begeleiders werkzaam ten behoeve van Lokaal PO.  Met veel enthousiasme en kwaliteit bieden wij ondersteuning aan een aantal scholen van de 5 bijzondere besturen bij het vormgeven van Passend Onderwijs in Amsterdam.

Rieke Polder

Rieke Polder

Ik ben Rieke Polder en werk als Adviseur Passend Onderwijs sinds augustus 2014 bij Lokaal PO.
Al een flink aantal jaren heb ik op scholen verspreid door heel Amsterdam scholen ondersteund in het ontwikkelen van hun onderwijsondersteuningstructuur.
Erg leuk vind ik het om samen met een school, en meestal met de vertegenwoordiger van die school, de intern begeleider, op zoek te gaan naar wat een school nog beter kan doen om aan alle leerlingen passend onderwijs te bieden. Een groeidocument kan vaak helpend zijn als leidraad om samen te speuren naar wat de leerling en de school nodig hebben. Om onderwijs te bieden dat nauw aansluit op de sterke kanten van de leerling en op de nog verder te ontwikkelen onderwijsbehoeften.
Handelingsgericht werken als denkwijze hierbij spreekt me zeer aan. Vooral het grote belang dat hierin wordt toegedicht aan het kind (wat vindt hij er eigenlijk van?) en van de ouders (hoe kunnen we samen werken als school met de ouders om het kind te ondersteunen?).
Ik ben me ervan bewust dat velen het invullen van een groeidocument als een taak erbij zien, in hun toch al zo volle agenda. Daarom vind ik het belangrijk te benadrukken dat wij, adviseurs van Lokaal PO er juist zijn om jullie daarbij te ondersteunen. Maak daar vooral gebruik van.

Fred de Ligt

Als groepsleerkracht begonnen in het Jenaplanonderwijs.  Jarenlang enthousiast betrokken geweest bij het mede vorm en inhoud geven van het jenaplanconcept als groepsleerkracht, intern begeleider en adjunct schoolleider.
In 2007 de overstap gemaakt naar het (V)SO-ZML onderwijs waar ik nog steeds als (beeld)coach werk. Op deze school houd ik mij vooral bezig met de begeleiding van leerkrachten, intern begeleiders en het implementeren van leerlijnen.
Als Begeleider Passend Onderwijs kan ik deze ervaring goed gebruiken in de begeleiding van scholen die te maken hebben met (z)ml-leerlingen. Samen met de school zoek ik naar goede passende antwoorden die voor school en kind van toegevoegde waarde kunnen zijn!

Lydi Ravensbergen

lydi-ravensbergen

Ik ben Lydi Ravensbergen en werk als begeleider passend onderwijs voor Lokaal PO. Ieder kind heeft recht op goed onderwijs. De ingang vinden bij een kind met speciale onderwijsbehoeften en dit helpen vorm te geven binnen de school is mijn passie.  Wat heeft dit kind nodig om zich optimaal te ontwikkelen en plezier in leren te ervaren. Handelingsgericht werken geeft hierbij richting aan het denken. Bijna 40 jaar geleden startte ik in het onderwijs op een school in de Indische buurt als leerkracht anderstaligen. Het werken met nieuwkomers uit verschillende culturen gaf de aanzet tot een studie transculturele pedagogiek. Zelf in het buitenland werken werd een volgende uitdaging. In o.a. Sudan, Indonesië, Sri Lanka heb ik in verschillende functies gewerkt van vluchtelingenkamp tot directrice internationale school.
Na terugkeer in Amsterdam werkte ik op een SO school voor kinderen met ernstige gedragsproblemen of psychiatrische problematiek als leerkracht, IB-er en later als ambulant begeleider voor Rec Boven Amstel (cluster 4). Mijn expertise ligt op het gebied van omgaan met werkhouding-, concentratie- en motivatieproblemen, AD(H)D, ASS.
Ik ben gespecialiseerd in coaching en intervisie d.m.v. videobeelden t.b.v. klassenmanagement, interactie en leidinggeven aan een groep.

Marjolijn Robert

Mijn naam is Marjolijn Robert, begeleider passend onderwijs bij lokaal PO. marjolijn-robertNa mijn studie ontwikkelingspsychologie (en diagnostiek van leerproblemen) aan de UVA heb ik de IPABO gevolgd. Ik heb met veel plezier gewerkt als leerkracht op een Jenaplanschool in Zaandam, waarbinnen ontwikkelingsgericht onderwijs (OGO) opgezet werd. Ook heb ik op een kunstmagneetschool in Amsterdam gewerkt waar o.a. volgens de inspirerende visie vanuit Reggio Emilia werd gewerkt.Overeenkomst bij bovenstaande onderwijsvormen is het uitgangspunt dat onderwijs aansluit bij de natuurlijke nieuwsgierigheid van kinderen en hun plezier in leren, door het inzetten van verschillende talenten en het leren binnen een zinvolle context. Dit is voor mij een motiverend uitgangspunt. In het werk als begeleider passend onderwijs vind ik deze motivatie terug in het mogen meedenken over de kracht en kansen van kinderen, juist ook wanneer het leren via een andere dan de standaard weg verloopt. Het prettige én de uitdaging van het werk bij Lokaal PO is, om samen met leerkrachten en collega’s dit maatwerk voor kinderen te realiseren binnen verschillende systemen: de klas, de school en thuis.

Martin Kampers

martin-kampers

Mijn naam is Martin Kampers, over een half jaar werk ik 40 jaar in het Amsterdams Onderwijs. Mijn start was groepsleerkracht op een basisschool(de Palmschool). Daarna ben ik gaan werken in het SBO (l.o.m.). Daar werd ik gevraagd mee te werken aan het project Intern Begeleiding in het Basisonderwijs opgezet door het Gemeentelijk Pedologisch Instituut Amsterdam(GPI). Vervolgens heb een tijd als Intern Begeleider in het basisonderwijs gewerkt om uiteindelijk terug te keren naar SO(ZMOK), omdat mijn belangstelling meer uitgaat naar die kinderen, die een grotere ondersteuningsbehoefte hebben. Uiteindelijk ben ik overgestapt naar de Ambulante Dienst en werk nu als Begeleider Passend Onderwijs bij Lokaal PO. Ik heb hier voor gekozen, omdat vroegtijdige onderkenning belangrijk is voor een gerichte ondersteuning. Gedurende mijn werkperiode heb ik meerdere opleidingen gevolgd, waaronder o.a. HKP Orthopedagogiek aan de Hoge School Amsterdam. Recentelijk heb ik de cursus ‘Ik Ben Speciaal’ gevolgd m.n voor de begeleiding van kinderen met ASS. Mijn specialisatie is het werken met kinderen met leer problemen en/of kinder psychiatrische problematiek.

 

 

 

 

 

Geef een reactie