Nieuws

De volgende Nieuwsbrief Lokaal PO komt uit in oktober 2019.

2019-06 Nieuwsbrief 4 Lokaal PO

In 2019 heeft Lokaal PO een checklist ontwikkeld voor het aanvragen van een offerte bij externe ondersteuners en heeft de HGW driehoek van Noëlle Pameijer wat meer toegelicht n.a.v. vragen van scholen. Zie hieronder de betreffende documenten.

Checklist offerte externe ondersteuner

HGW-driehoek Lokaal PO

Nieuwsbrieven afgelopen periode

2019-03 Nieuwsbrief 3 Lokaal PO

2018-12 Nieuwsbrief 2 Lokaal PO

2018-10 Nieuwsbrief 1 Lokaal PO

2018-06 Nieuwsbrief Lokaal PO

2018-03 Nieuwsbrief Lokaal PO